اعضای اتاق فکر کانون وکلای خراسان :

 

آقای دکتر مسعود خراشادی زاده ( رییس )

 

اعضاء:

آقای دکتر محمد کاظم عمارتی

آقای دکتر حمیدرضا میرزاجانی

آقای دکتر رضا معبودی نیشابوری

آقای دکتر عباس شیخ الاسلامی

آقای دکتر سید محسن حسینی پویا

آقای محمد هادی بکائیان

آقای حسین سعیدی پور

آقای مجید نجات زادگان عیدگاهی

آآقای سید مرتضی علیزاده جواهری

آقای محمد امینیان

آقای علیرضا ریحانی

آقای هادی چراغی

آقای ملک فاروق ملک

آقای جواد اعظم صادقی

آقای شهاب ضرغامی

آقای رضا راد

آقای محمدرضا حسینی

آقای مهدی شالفروشان

آقای محمدرضا ریاحی

آقای حسین حسینی مدرس

آقای مهدی ندافیان

آقای محمد مهدی محمد حسینیان

آقای علیرضا  قدیری

خانم  هاله کشاورز