اعضای کميسيون حقوق شهروندی کانون وکلای دادگستری خراسان

 

           

 

رییس:

آقای حسین سعیدی پور

 

اعضا:

  • آقای احمد احمدی
  • آقای وحید بیات مختاری
  • آقای بهروز اسماعیلی
  • آقای حمیدرضا گوهریان
  • آقای امیرحسن شهریاری
  • آقای جمال مختاری
  • خانم مرضیه محبی
  • خانم مهناز اصغریان رضایی