دادگستری کل استان خراسان رضوی

( راهنمای شعبات مستقر در مشهد )

 

مجتمع های قضایی

نام ناحیه

شعب دادگاهها

آدرس

تلفن

مجتمع ولایت

دادگستری کل استان

رئیس کل دادگستری و معاونین شعب تجدید نظر استان کمیسیون عفو  - امور فرهنگی شعب 1 الی 5 کیفری یک

بلوار ساجدی بین ساجدی 7و9

36021160

مجتمع امام خمینی (ره )

شعب حقوقی دادگاهها شعب کیفری در دادگاهها

حوزه رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری شعب کیفری دو 121الی 147

شعب حقوقی شامل 1- 27

ابتدای بلوار شهید مدرس

32222151-9

مجتمع عدالت

----

شعب 101 الی 130 کیفری 2

نبش شهید شیرودی 12

32492152-6

مجتمع ثامن

مجتمع دادگاههای شماره 6 دادسرای ناحیه 3

شعب 109 و 110 کیفری 2 دادرس شعبه 1 دادگاه انقلاب

خیابان نواب صفوی مقابل پالان دوز

33681070-2

32239600

مجتمع شهید کامیاب

دادسرای ناحیه 6

 

بلوار وکیل آباد شهرک صدف

38680802-4

38680990

مجتمع زمین و مسکن

دادسرای ناحیه 7 ( ویژه فضای مجازی و شهرسازی)

 

نبش 17 شهریور شمالی 8

32692141-2

فکس 32692140

 امور سرپرستی ( صغارو محجورین )

دادسرای ناحیه 5 ( سرپرستی )

 

خیابان کوهسنگی کوهسنگی 2)

38425021-4

دادگاه و دادسرای انقلاب

دادگاههای انقلاب دادسرای ناحیه.......

( دادسرای انقلاب)

شعب 1 الی 8

9 تربت جام

خیابان کوهسنگی   (کوهسنگی 7) پشت دادسرا

38460360-4

 دادسرای عمومی و انقلاب

دادسرای ناحیه 2

حوزه دادستان عمومی و انقلاب مشهد- معاون قضایی دادستان معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادستان

خیابان کوهسنگی   بین کوهسنگی 7و9

38425021-5

شهید بهشتی

دادسرای ناحیه 2

 

بلوار وحدت نبش وحدت 12

33661280-5

 شهید مطهری

دادگاههای ( خانواده )

شعب خانواده 1 الی 20

بلوار شفا شفای 30

37527531-6

 اجرای احکام کیفری( دادسرای ناحیه 10)

سجل کیفری ( صدور گواهی عدم سوء پیشینه ) 

 

وکیل آباد 8- کوثر1 روبرو ارشاد 2

38823651-5

 اجرای احکام مدنی

( حقوقی و خانواده

---

بلوار شهید مدرس- شهید مدرس 6-

32211102-4

دبیرخانه استان

-----

---

----

051-36152580