اعضای کميسيون ورزشی کانون وکلای دادگستری خراسان

 

           

رییس:

 • آقای رضا راد

اعضا:

 • آقای علی شریعتمدار
 • آقای حامد زارعی
 • آقای حسین اسلامی نژاد
 • آقای افشین پیوندی
 • آقای حبیب اله حذیفی
 • آقای جواد برگی
 • آقای یاسر فرزانه
 • آقای جمشید تقوی
 • آقای حسین معصومی
 • خانم محبوبه بروک
 • سیده مهسا موسوی