کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری خراسان

   

رییس:

  • آقای دکتر روح اله آخوندی

اعضا:

  • خانم الناز نساری
  • آقای محمد نفر
  • آقای علی نجاتی مقدم
  • آقای علی حیدریان
  • آقای سیدمحمد حسینی