اعضای اصلی یازدهمین دوره هيئت مديره کانون وکلای دادگستری خراسان

 

جناب آقای دکتر مجتبی زاهدیان

جناب آقای دکتر مجتبی زاهدیان (رئیس)

جناب آقای محمد مشتاقی

جناب آقای محمد مشتاقی (نایب رئیس) 

جناب آقای مرتضی علیزاده جواهری

جناب آقای مرتضی علیزاده جواهری (بازرس)

جناب آقای دکتر سیدمحسن حسینی پویا

جناب آقای دکتر سیدمحسن حسینی پویا (منشی و نماینده کانون در شورای اجرایی اسکودا)

جناب آقای دکتر عباس شیخ الاسلامی

جناب آقای دکتر عباس شیخ الاسلامی (عضو)               

 

اعضای علی البدل یازدهمین دوره هيئت مديره کانون وکلای دادگستری خراسان

 

جناب آقای دکتر رضا معبودی نیشابوری

جناب آقای دکتر رضا معبودی نیشابوری

جناب آقای مسعود خراشادی زاده

جناب آقای مسعود خراشادی زاده

سرکار خانم نسرین ولی زاده

سرکار خانم نسرین ولی زاده