اعضای اصلی دهمین دوره هيأت مديره کانون وکلای دادگستری خراسان

 

دکتر مجتبی زاهدیان رییس کانون وکلای دادگستری خراسان

   جناب آقای دکتر مجتبی زاهدیان (رییس)

   جناب آقای حسن حسن زاده (نایب رییس) 

   جناب آقای حسن مسکرانی (منشی هیأت مدیره)

   جناب آقای دکتر عبداله خدابخشی شلمزاری (بازرس)
  جناب آقای مهدی عامری مقدم (عضو اصلی - ریاست کانون از مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ الی ۱۳۹۹/۰۱/۲۴)                    

 

اعضای علی البدل دهمین دوره هيأت مديره کانون وکلای دادگستری خراسان

جناب آقای سید حسین حسینی مدرس

جناب آقای محمّد مشتاقی
جناب آقای دکتر محمّد عابـدی