اعضای کميسيون حقوقی و قضایی کانون وکلای دادگستری خراسان

 

           

رییس:

  • آقای دکتر محمد عابدی

اعضاء :

  • آقای علیرضا روان زاد
  • آقای خشایار کسرائی
  • صادق پور ابرده
  • آقای مسعود ملازمیان
  • آقای امیر قبدیان
  • آقای حسن ابراهیمی
  • خانم عاطفه دادخواه
  • آقای احمد محسنیان