اعضای مرکز داوری کانون وکلای خراسان :

 

آقای دکتر رضا معبودی نیشابوری ( رییس )

 

اعضاء :

 

آقای علی یامی

آقای علیرضا طلاقی

آقای علی فتوحی راد

آقای دکتر محسن حسینی پویا