اعضای کميسيون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری خراسان

 

           

رییس:

 • آقای سیدمرتضی علیزاده جواهری

اعضا:

 • آقای ابراهیم امانیان
 • آقای دکتر سعید محسنی
 • آقای حسین تاجی
 • آقای محمّد افشاری
 • آقای سیاوش هوشیار حسینی
 • آقای محمدعلی داوریار
 • آقای جواد پوراحمدی مشهدی
 • خانم سارا خالقی
 • خانم سمیه رحمانیان

همکاران اجرایی کارآموز:

 • آقای ارسلان قادری
 • آقای محمد ابراهیمی فیزیک