اعضای اصلی دهمین دوره هيأت مديره کانون وکلای خراسان :

 

 

 

   جناب آقای مهدی عامری( رییس )

   جناب آقای حسن حسن زاده (نایب رییس ) 
جناب آقای دکترمجتبی زاهدیان (بازرس )

   جناب آقای حسن مسگرانی( منشی هیأت مدیره )

جناب آقای دکترعبداله خدابخش شلمزاری (عضو اصلی)

 

 

 

 

 

اعضای علی البدل دهمین دوره هيأت مديره کانون وکلای خراسان :

 

        جناب آقای حسین حسینی مدرس

       جناب آقای محمّد مشتاقی
       جناب آقای محمّد عابـدی