اعضای اصلی دهمین دوره هيأت مديره کانون وکلای دادگستری خراسان

 

 

 

   جناب آقای دکترمجتبی زاهدیان( رییس )

   جناب آقای حسن حسن زاده (نایب رییس ) 

   جناب آقای حسن مسگرانی( منشی هیأت مدیره )

جناب آقای دکترعبداله خدابخش شلمزاری (بازرس)
  جناب آقای مهدی عامری (عضو اصلی)                    

 

 

 

 

اعضای علی البدل دهمین دوره هيأت مديره کانون وکلای دادگستری خراسان :

 

        جناب آقای حسین حسینی مدرس

       جناب آقای محمّد مشتاقی
       جناب آقای دکترمحمّد عابـدی