اعضای کميسيون معاضدت قضایی کانون وکلای خراسان :

 

           

ریاست اداره معاضدت قضایی :

  •  آقای محمدرضا حسنی

 

 
 

همکاران  :

 

 

آقای محمّدرضا صمیمی

آقای احمد اخلاقی

آقای عبدالحسین نوعی سرچشمه

آقای احمد گیاهی -حسین رحیمی

آقای محمود ادیبان مهدی محمدی علی آبادی

آقای سعید عمژیک

آقای محمدجواد یعقوب زاده مشهدی

آقای علی نظام خواه

آقای عباس صبور

آقای مصطفی بادله شموشکی

آقای نصراله خاکساران

آقای موسی اسماعیلی

آقای محمّدصادق اخلاقی جامی

آقای مهدی اکبری

آقای افشین براتی

آقای امیرعباس سعید افخم الشعرا

آقای محمود کریمی

آقای رضا اسحاقی

آقای حمید صباح مشهدی

آقای محمدجاجوئی مقدم

آقای محمدعلی رمضانی

خانم فاطمه امینی

خانم نعیمه ایوب زاده

خانم حمیرا امانیان

خانم زهرا دلبری

خانم رویا پاکدامن

خانم زینب کنعانی

خانم بتول سالاری

خانم بی بی اعظم حسینی

خانم مهرانگیز خندان

خانم عاطفه نادر نژاد

خانم نفیسه فغفور نژاد

خانم آمنه نعمانی

خانم رویا رحیمی سپیده صادق زاده

خانم معصومه مجنونی

خانم طاهره پوستچی

خانم گلناز عظیم زاده