اعضای کميسيون ورزشی کانون وکلای خراسان :

 

           

 

آقای رضا راد ( رئیس )

 

اعضاء :

آقای علی شریعتمدار

آقای حامد زارعی

آقای حسین اسلامی نژاد

آقای افشین پیوندی

آقای حبیب اله حذیفی

آقای جواد برگی

آقای یاسر فرزانه

آقای جمشید تقوی

آقای حسین معصومی

خانم محبوبه بروک

سیده مهسا موسوی