اعضاء کميسيون پیشگیری از وقوع جرم کانون وکلای خراسان :

 

           

 

  • آقای مسعود ملازمیان ( رییس کمیسیون ) 
  • آقای سیدمجتبی ارادتی
  • آقای سیدنورالدین حیدری منش 
  • آقای امیر سودمند راد      
  • آقای مجید نجات زادگان 
  • خانم سحر دیوان بیگی      
  • خانم مرضیه فقیهی کیا