اعضای کميسيون حقوقی و قضایی کانون وکلای دادگستری خراسان

 

           

 

رییس:

  • آقای دکتر محمد عابدی

 

اعضاء :

  • آقای علیرضا روان زاد
  • آقای خشایار کسرائی
  • آقای مسعود ملازمیان
  • آقای امیر قبدیان
  • آقای حسن ابراهیمی
  • آقای احمد محسنیان
  • خانم عاطفه دادخواه