(آرشیو ماه فروردین 1397)

29
ميلاد امير مومنان حضرت علي (ع) مباركباد.
آسمان سجده ميكند بر خاك پُر ز بالِ فرشته هاست زمين شيعه فخري عجيب دارد با بوترابِ عزيزِ عرش نشين ميلاد امير مومنان حضرت علي (ع) مباركباد. ...

[خواندن ادامه خبر...]