22

نتایج بررسی کارگروه تخصصی کانون وکلای دادگستری خراسان در خصوص پیش نویس تنظیمی معاون محترم قوه قضاییه و اشکالات وارده بر آن و البته اصلاحات پیشنهادی به محضر ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اعلام گردید

حسب مرقومه آقای دکتر شهبازی نیا مقرر گردید، دستاورد و نتایج بررسی کارشناسی کارگروه تخصصی کانون وکلای دادگستری خراسان جهت بهره برداری در اختیار کانون های وکلای سراسر کشور قرار گیرد.
صفحه ۱ الی ۱۰

روابط عمومي
كانون وكلاي دادگستري خراسان

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |