22

نتایج بررسی کارگروه تخصصی کانون وکلای دادگستری خراسان در خصوص پیش نویس تنظیمی معاون محترم قوه قضاییه و اشکالات وارده بر آن و البته اصلاحات پیشنهادی به محضر ریاست اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران  (اسکودا) اعلام گردید.

حسب مرقومه آقای دکتر شهبازی نیا مقرر گردید، دستاورد و نتایج بررسی کارشناسی کارگروه تخصصی کانون وکلای دادگستری خراسان جهت بهره برداری در اختیار کانون های وکلای سراسر کشور قرار گیرد.
صفحه ۱۱ الی ۱۴
روابط عمومي
كانون وكلاي دادگستري خراسان

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |