04

وکلای محترم دادگستری کانون وکلای دادگستری خراسان می توانند برا بهره مندی از خدمات بیمه تکمیلی شرکت بیمه کارآفرین حداکثر تا پایان وقت اداری 1399/10/30 به خانم اخلاقی در کانون وکلای دادگستری خراسان مراجعه کنند.

شرایط بیمه درمان تکمیلی

1- بیمه شده اصلی مکلف است افراد تحت تکفل خود را بطور همزمان در ابتدای مدت بیمه برای اخذ پوشش معرفی کند. بیمه شده اصلی (آقا یا خانم وکیل دارای پروانه وکالت معتبر) میتواند به تنهایی متقاضی بیمه درمان تکمیلی باشد ولی در صورت اضافه نمودن افراد خانواده، کلیه افراد می بایست تحت پوشش قرار گیرند و امکان انتخابی بودن افراد وجود ندارد.

2- در صورتی که افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی سایر شرکت های بیمه گر قرار دارند ارائه گواهی معتبر از آن شرکت مربوطه الزامی می باشد.

3- فرزندان پسر حداکثر تا 22 سالگی تمام و در صورت اشتغال به تحصیل دانشگاهی حداکثر تا 26 سال تمام و فرزندان دختر تا زمان ازدواج می‌توانند تحت پوشش این قرارداد قرار گیرند.

4- طرح انتخابی برای اعضای یک خانواده می بایست یکسان باشد.

5- اضافه نرخ سنی حذف شده و حق بیمه برای تمامی گروه های سنی یکسان می باشد.

6- داشتن بیمه پایه الزامی نمی باشد.

7- بیمه شدگانی که سال گذشته تحت پوشش بیمه درمان شرکت بیمه کارآفرین بوده اند، میتوانند بصورت پیوسته پوشش بیمه ای خود را تمدید نمایند و مشمول دوره انتظار نیز نمی باشند.

8- متقاضیانی که سال گذشته والدین آنها تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی سایر شرکت های بیمه گر قرار داشته اند (به شرط تایید بیمه گر قبلی و گذشت حداکثر زمان 60 روز از پایان قرارداد) میتوانند بصورت پیوسته والدین خود را تحت پوشش قرار دهند.

9- والدینی که تحت تکفل بیمه شده اصلی میباشند میتوانند از پوشش این بیمه برخوردار گردند. (تحت کفالت بودن والدین منوط به ارائه بیمه پایه یکسان (به تبع بیمه شده اصلی) و یا ارائه حکم دادگاه می باشد).

10- پوشش نوزاد از بدو تولد به شرط اعلام به بیمه گر حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ تولد با داشتن مدارک شناسایی صورت می پذیرد. امکان پوشش نوزاد در3 ماه پایانی قرارداد وجود ندارد.

11- بیمه شده مذکری که در طول مدت قرارداد متاهل میگردد میبایست حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ ثبت در دفترخانه نسبت به ارائه تصویر صفحات شناسنامه به منظور تحت پوشش قرار دادن همسر خود اقدام نماید در غیر این صورت پوشش همسر از ابتدای قرارداد آتی خواهد بود.

12- مهلت ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری 1399/10/30 می باشد.

13- امکان ثبت نام کارکنان دفاتر وکالت با ارائه مدارک لازم امکان پذیر است.

14- مدت قرارداد یکسال شمسی از 1399/09/15 تا 1400/09/15 می باشد.

حق بیمه طرح ها:

حق بیمه سالیانه هر کدام از طرح ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر به شرح ذیل می باشد:

  • طرح طلایی 30.000.000 ریال
  • طرح نقره ای 20.000.000 ریال
  • طرح برنزی 10.000.000 ریال

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |