05

اي خوش آن روز كه پروزا كنم تا بر دوست

 

جناب استاد بهمن كشاورز از مفاخر حقوق ايران و وكيل مبرز دادگستري به ملكوت اعلي پيوست.

مراسم وداع بااستاد روز پنجشنبه ۹۸/٢/٥ ساعت ۸:۳۰ صبح در مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز واقع در میدان آرژانتین برگزارمیشود. حسب وصیت و‌تاكيد آن فقید سعيد بر پرهیز ازایجاد مزاحمت جهت حضور بزرگواران درمراسم تدفین، تشریف فرمایی عزیزان را در مراسم یادبود روزشنبه ۹۸/۲/٧ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰ در مسجد نور واقع در میدان فاطمی گرامی می داریم.

ستاد برگزاری مراسم

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |