اعضای کميسيون معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری خراسان

 

           

رییس:

 •  آقای محمدرضا حسنی

 

   
 

اعضا:

 • آقای محمّدرضا صمیمی
 • آقای احمد اخلاقی
 • آقای عبدالحسین نوعی سرچشمه
 • آقای احمد گیاهی
 • آقای حسین رحیمی
 • آقای محمود ادیبان
 • آقای مهدی محمدی علی آبادی
 • آقای سعید عمژیک
 • آقای محمدجواد یعقوب زاده مشهدی
 • آقای علی نظام خواه
 • آقای عباس صبور
 • آقای مصطفی بادله شموشکی
 • آقای نصراله خاکساران
 • آقای موسی اسماعیلی
 • آقای محمّدصادق اخلاقی جامی
 • آقای مهدی اکبری
 • آقای افشین براتی
 • آقای امیرعباس سعید افخم الشعرا
 • آقای محمود کریمی
 • آقای رضا اسحاقی
 • آقای حمید صباح مشهدی
 • آقای محمدجاجوئی مقدم
 • آقای محمدعلی رمضانی
 • خانم فاطمه امینی
 • خانم نعیمه ایوب زاده
 • خانم حمیرا امانیان
 • خانم زهرا دلبری
 • خانم رویا پاکدامن
 • خانم زینب کنعانی
 • خانم بتول سالاری
 • خانم بی بی اعظم حسینی
 • خانم مهرانگیز خندان
 • خانم عاطفه نادر نژاد
 • خانم نفیسه فغفور نژاد
 • خانم آمنه نعمانی
 • خانم رویا رحیمی
 • خانم سپیده صادق زاده
 • خانم معصومه مجنونی
 • خانم طاهره پوستچی
 • خانم گلناز عظیم زاده