اعضای کميسيون بازرسی کانون وکلای دادگستری خراسان

 

           

رییس:

 • آقای هادی چراغی

اعضا:

 • آقای سیدمحمود اهری هاشمی
 • آقای حسین پنچه بند
 • آقای محسن ابراهیمی
 • آقای علیرضا مومنی
 • خانم معصومه ایشم
 • خانم نفیسه اصولی صفار
 • خانم فاطمه  مرادی
 • خانم ریحانه جلالی وطن خواه
 • خانم آتوسا ارجمند
 • خانم مهری قنبرنیا
 • خانم الهام داوری