کميسيون پیشگیری از وقوع جرم کانون وکلای دادگستری خراسان

           

رییس:

  • آقای مجید نجات زادگان عیدگاهی

اعضا:

  • آقای سیدنورالدین حیدری منش 
  • خانم نسیم خداخواه
  • خانم مهری باغ آجونی