12

پیرو مصوبه مورخ 99/05/04 هیات مدیره کانون خراسان به استحضار می رساند به منظور کاهش تردد و شرایط بهداشتی فعلی، آزمون کارآموزی وکالت سال 99 برای متقاضیان کانون خراسان، در مراکز 3 استان خراسان رضوی – شمالی و جنوبی برگزار می گردد.

 

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |