29

به استحضار همگاران گرانقدر میرسانیم ساعت کار کانون وکلای دادگستری خراسان  از مورخ 29 فروردین  1400 تا پایان ماه مبارک رمضان  ساعت 8:30 تا 13 و پنجشنبه ها ساعت 8:30 تا 12 می باشد.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |