03

باسمه تعالی

آگهی شماره 1 هیأت نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان

 

 
   

در اجرای ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و حسب تصمیم جلسه 1400/03/29 هیأت نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان از همکاران ارجمندی که تمایل به عضویت درهیأت مدیره را دارند،تقاضا میشود برای ثبت نام همه روزه از یکشنبه مورخ 1400/04/06 لغایــت ساعت 13 روز شنبه مورخ 26/04/1400 غیر ازایام تعطیل رسمی ازساعت 8 صبح تا 13 درخواست کتبی خود را به همراه مدارک لازم به دفترکانون تسلیم نمایند.

شرایط عضویت در هیأت مدیره :

  1. داشتن پروانه معتبر اشتغال دائم در حوزه کانون وکلای دادگستری خراسان
  2. حداقل 35 ســال ســـن
  3. حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهارسال سابقه قضاوت به انضمام چهارسال سابقه وکالت
  4. نداشتن محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا
  5. عدم اشتهار به فساد اخلاقــی
  6. عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت وشرافت و شئون شغل وکالت
  7. واجد بودن شرایط بندهای الف تا ز ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

مدارک لازم برای ثبت نام :

1- درخواست کتبی     2- دو برگ فتوکپی از اوراق شناسنامه  و كارت ملی 3- دو قطعه عکس اداری   4- دو برگ فتوکپی پروانه وکالت معتبر

محل ثبت نام :

کانون وکلای دادگستری خراسان - واقع در بلوار قاضی طباطبائی - نبش قاضی طباطبائی 7

 

مهلت ثبت نام :

از مورخ 1400/04/06 لغـایت روزشنبه 1400/04/26 غیـراز ایام تعطیل رسمی از ساعت 8 صبح تاساعت 13 .

تاریخ اخذ رأی متعاقبا" اعـلام خواهـد شـد .

 

هیأت نظارت بر انتخابات  یازدهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |