27

 

 

گزارش تصویری برگزاری نخستین کارگاه تخصصی حقوق رسانه به ابتکار کمیسیون روابط عمومی و کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری خراسان
با حضور اصحاب رسانه و وکلای دادگستری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |