18

 

صعود آقای وکیل سید محمد طباطبایی، عضو کانون وکلای دادگستری خراسان به قله گاوکشان با شعار دفاع از حقوق مردم و صیانت از قانون 

 


 

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |