اعضای کميسيون کارآموزی کانون وکلای خراسان :

 

           
 • آقای دکتر عباس شیخ الاسلامی  ، ( رئیس کمیسیون )

 • آقای محمد مشتاقی ( معاون کمسیون )

 • آقای علی اصغر گلناری

 • آقای حسین بهرامی زاده

 • آقای سیدحسین حسینی مدرس

 • آقای علی اصغر مرادی گوارشکی

 • آقای اکبر غفوری

 • آقای علی پازام پور

 • آقای ابراهیم مرادیان خانلق

 • آقای ابراهیم واحدی

 • آقای محمّدتقی صفـری

 • آقای محمّد عبدی

 • آقای سیدمحسن موسوی فرخانی

 • آقای رضا کامل نیا

 • آقای محمدمهدی جوقه سالار

 • آقای سید مجتبی ارادتی

 • خانم  مرضیه فقیهی کیا

 • و خانم نسرین دلیری به عنوان همکار اجرایی