اعضای کميسيون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان

 

           

رییس:

 • آقای دکتر عباس شیخ الاسلامی

معاون:

 • آقای محمد مشتاقی

اعضا:

 • آقای علی اصغر گلناری

 • آقای حسین بهرامی زاده

 • آقای سیدحسین حسینی مدرس

 • آقای علی اصغر مرادی گوارشکی

 • آقای اکبر غفوری

 • آقای علی پازام پور

 • آقای ابراهیم مرادیان خانلق

 • آقای ابراهیم واحدی

 • آقای محمّدتقی صفـری

 • آقای محمّد عبدی

 • آقای محمدمسعود ملازمیان

 • آقای سیدمحسن موسوی فرخانی

 • آقای رضا کامل نیا

 • آقای محمدمهدی جوقه سالار

 • آقای سید مجتبی ارادتی (کارگروه اتوماسیون)

 • خانم  مرضیه فقیهی کیا

همکار اجرایی:

 • خانم نسرین دلیری